De Boschuil

Basisschool de Boschuil vormt samen met Korein Kinderplein het spilcentrum Blixembosch.

In ons spilcentrum hebben educatie, opvang en vrije tijd een plek. Met aandacht en oprechte interesse begeleiden we kinderen van 0 tot 13 jaar in een ononderbroken ontwikkelingslijn. We bieden een leeromgeving die de medewerkers en de kinderen uitdaagt om creatief te denken en het vertrouwen geeft om bewuste keuzes te maken.

In ons spilcentrum heeft ieder kind de mogelijkheid om te ontdekken wie hij of zij is, om zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen en om belangrijke vaardigheden en kennis op te doen die hen helpen bij een leven lang leren. We stimuleren nieuwsgierigheid naar de wereld, die zich uit in een actieve houding, in het nemen van initiatieven, in het onderzoeken en het stellen van vragen. Dit vormt de aanzet tot ontwikkeling en leren én is ook de manier waarop onze kinderen leren wereldburger te zijn.

Onze kinderen zijn zich ervan bewust dat zij onderdeel uitmaken van een groter geheel, dat hun eigen wereld verrijkt wordt door open te staan voor andere culturen en dat wat zij doen effect heeft op de wereld. We bundelen onze kracht en expertise door samen te werken met kinderen, ouders, collega’s en partners in de buurt om ervoor te zorgen dat talenten tot bloei kunnen komen. 

Signatuur

Algemeen bijzonder

Onderwijsconcept

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat