Atalanta

"Op basisschool Atalanta groeien we samen. Wij zijn een school met positief klimaat waar iedereen gezien wordt en zich veilig voelt. Het team, kinderen, ouders en partners dragen met vertrouwen bij aan ieders ontwikkeling. Kinderen worden actief betrokken bij het leerproces en werken onder begeleiding van de leerkracht aan persoonlijke doelen. De inhoud van het onderwijs is afgestemd op het niveau en de onderwijsbehoefte van het kind. In de ochtend worden de kernvakken aangeboden: taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen en in de middagen de zaakvakken. Bewegingsonderwijs, kunst & cultuur, muziek en mediawijsheid zijn ook verweven in ons onderwijs. Kinderen hebben inbreng in het aanbod en talenten worden ontdekt."

Signatuur

Interconfessioneel

Onderwijsconcept

Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat, Maak het mee!