De Groene Vlinder

De ontwikkeling van ieder kind staat centraal op De Groene Vlinder. Vanuit welbevinden en betrokkenheid biedt het team een uitdagend onderwijsaanbod in een prettige omgeving waarin altijd iets te beleven is.

Visie

Cultuureducatie draagt bij aan het welbevinden en floreren van kinderen. Het draagt bij aan een gevoel van sociale emotionele veiligheid en biedt kinderen de mogelijkheid tot het uiten van emoties en het vergroten van hun zelfvertrouwen. Ook willen wij bij kinderen door cultuureducatie hun veerkracht vergroten en hun wereld verbreden.

Wij vinden dat cultuureducatie kinderen de kans moet geven creatief bezig te zijn en daarbij vooral ook plezier te hebben.

Ambitie

Veel kinderen van onze school komen van huis uit niet of weinig in aanraking met kunst en cultuur. Wij geven alle kinderen de kans zich creatief te ontwikkelen en kennis te laten maken met verschillende culturele disciplines.

Met cultuureducatie stimuleren we op De Groene Vlinder dat kinderen mogelijk kwaliteiten ontdekken/ontwikkelen van hun eigen talent en interesse die op andere gebieden liggen dan de basisvaardigheden. Om dit te bewerkstelligen beginnen we met het ontwikkelen van een leerlijn voor muziek.

Signatuur

Openbaar

Onderwijsconcept

IPC

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat