Frits Philips lyceum-mavo

Op het Frits Philips draait het om persoonlijke ontwikkeling. In onze school stimuleren we groei op het gebied van kennis, zelfkennis en vaardigheden. Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen, op zoek te gaan naar oplossingen, fouten te maken, daarvan te leren en vol te houden. Daarnaast respecteren we onderlinge verschillen en werken aan een goede balans tussen ‘rekening houden met de groep’ en ‘eigenheid behouden’. Zo biedt de school een prettige omgeving voor leerlingen en personeel.


Niveau
mavo/havo/atheneum/gymnasium

Aantal leerlingen
1600

Bijzonderheden
Brainportschool
High School Eindhoven
Talentrichting Sport, Exacte wetenschap, Ondernemerschap, Cultuur

Schoolbestuur

Christiaan Huygens College