De Hobbitstee

Het gaat op basisschool De Hobbitstee om de totale ontwikkeling van het kind, beschreven in acht ontwikkelingsgebieden. Betrokkenheid, eigenaarschap, intrinsieke motivatie en zelfregulatie zijn vier kernwaarden die centraal staan.
Een veilige, uitdagende leeromgeving bieden waar kinderen positief benaderd worden en succeservaringen opdoen. Dat is het belangrijkste uitgangspunt binnen de aanpak van onze school. Het team ziet dat als voorwaarde voor ontplooiing. Leerkrachten en kinderen werken samen in goede, ontspannen en open sfeer - dat be├»nvloedt de kwaliteit van het onderwijs positief.

Signatuur

Openbaar

Onderwijsconcept

Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat