Trudo

Basisschool Trudo is een moderne school, gehuisvest in een prachtig gebouw dat al ruim 90 jaar bestaat. Op basisschool Trudo werken wij vanuit een gezamenlijke missie:

Basisschool Trudo is een veilige omgeving voor alle kinderen waar, door samenwerking met alle betrokkenen, kinderen optimaal gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen. Wij bereiden kinderen voor op hun toekomst in de maatschappij. Basisschool Trudo is onderdeel van spilcentrum Trudo. Spil staat voor: Spelen, Integreren, Leren. In een Spilcentrum wordt intensief samengewerkt met alle partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. In ons Spilcentrum wordt buitenschoolse opvang, dagopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs gerealiseerd. Hiervoor werken wij zeer intensief samen met Korein Kinderplein.

Ons Spilcentrum is tevens VVE locatie (Voor- en Vroegschoolse Educatie.). Dat betekent dat er op de peuterspeelzaal en de basisschool met een programma wordt gewerkt waarin veel aandacht is voor de taalontwikkeling van de jongere kinderen.

Signatuur

Interconfessioneel

Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat, Schoolvoorstelling