De St@rtbaan

Direct bij binnenkomst van De St@rtbaan zie je waar het om draait. In felle kleuren staan op de muur de woorden ‘Hoofd’ ‘Hart’ ‘Handen’ geschilderd. "Deze drie woorden zijn kenmerkend voor de filosofie van onze school en de manier waarop ons onderwijs is georganiseerd. Wij willen de kinderen zich in harmonie laten ontwikkelen.

Het fundament is de ontwikkeling van het ‘Hart’. Daarbij zorgen wij voor een pedagogisch klimaat met een structurele aanpak om kinderen hun sociale talenten te laten ontwikkelen."

Het tweede kernwoord van De St@rtbaan is ‘Hoofd’. Daarmee wordt de verstandelijke ontwikkeling van het kind aangeduid, zoals bijvoorbeeld de lees-, reken- en taalvaardigheden op De St@rtbaan. De principes uit het Daltononderwijs staan centraal: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken.

De derde ‘peiler’ van De St@rtbaan is ‘Handen’. Hiermee wordt gedoeld op de creatieve ontwikkeling van het kind in de breedste zin van het woord: handvaardigheid, zang, dans, drama, techniek.

De St@rtbaan is geen Daltonschool, maar baseert haar onderwijs wel op de Daltonprincipes:
Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid en Samenwerken. Zowel in jaargroepen als in kleine(re) groepjes.
Door het werken met deze principes is het onderwijs dynamisch, uitdagend en toegesneden op verschillen tussen leerlingen.

Signatuur

Openbaar

Onderwijsconcept

IPC

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat