De Tempel

In ons Montessori SPILcentrum 0-13 werken we volgens de visie en uitgangspunten van Maria Montessori. Hierbij zijn de persoonlijke groei en individuele mogelijkheden van elk kind leidend. Wij gaan uit van het zich ontwikkelende unieke kind, in al haar facetten.

De kernwaarden in ons onderwijs en opvoeding zijn: zelfstandigheid, eigenheid en taakgerichtheid. We helpen de kinderen om het optimale uit zichzelf te halen: het kind is aan zet.

Onze begeleiding bestaat uit volgen en sturen, observeren en stimuleren, helpen en loslaten, verantwoordelijkheid geven en nemen. We stemmen de begeleiding af op de behoeften van elk kind en werken nauw samen met de ouders/opvoeders. We zijn 5 dagen per week geopend van 7.30 – 18.30 uur.

Alle medewerkers zijn montessori-geschoold en ons onderwijs is erkend door de Nederlandse Montessorivereniging NMV.

Ons SPILcentrum staat open voor iedereen en de ontmoeting van en tussen verschillende levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen zien wij als zeer waardevol. Het maakt ons tot een mini-maatschappij waarin ruimte is voor iedereen. Respect voor ieders eigenheid staat centraal. We zijn onderdeel van SALTO, het Eindhovense schoolbestuur voor algemeen toegankelijke onderwijs.

De naam van onze school en het Spilcentrum verwijst naar de wijk waarin we staan. De Tempel is een vrij kleine wijk binnen het stadsdeel Woensel. De school is opgericht in 1968 en bestaat dit jaar dus 50 jaar, waarvan ruim 25 jaar als montessorischool. Ons montessori SPIL-centrum 0-13 is geopend in 2011.

Signatuur

Openbaar

Onderwijsconcept

Montessori

Schoolbestuur

Salto