't Startblok

’t Startblok is gelegen in de wijk Hanevoet, stadsdeel Gestel. Momenteel telt de school ongeveer 275 leerlingen die zijn verdeeld over 13 groepen. De school is gebouwd in 1972 en in de loop der jaren aangepast aan de eisen van deze tijd. Het schoolplein is ruim opgezet en bestaat uit twee delen die in verbinding staan met elkaar: een deel voor de groepen 1 en 2 en een deel voor de groepen 3 t/m 8. Het vele groen, de paden tussen de wilde bloemenperken, de zitplekken op de boomstammen en de groente- en fruittuin zorgen ervoor dat het plein een gezellige en natuurlijke uitstraling heeft. Kinderen kunnen er met veel plezier spelen en spelend leren! 

Visie

- Kinderen in contact brengen met verschillende culturele disciplines door een breed aanbod aan te bieden binnen de school. Dit gebeurt m.b.v. externe professionals, zoals vakdocent muziek, professionaliteit binnen het eigen team en co-teaching. Het doel hierbij is dat de leerlingen binnen de school meer plezier gaan beleven aan culturele educatie.
- Om het jaar een theatershow organiseren, zodat de kinderen ervaring krijgen op het grote podium en hoe het is om in een theater te zijn.

Ambitie

- Enthousiasme en plezier in cultuurvakken voor leerlingen en leerkrachten.
- Niveau van de leerlingen op het gebied van muziek, dans en beeldende vorming verhogen.
- Kwaliteit van theatershow verhogen.
- Schoolband verder ontwikkelen. Leerkrachten brengen kinderen op een hoger niveau m.b.v. externe professionals.
- Open podium verder ontwikkelen. Leerlingen zijn in staat om een eenvoudige performance neer te zetten.
- Om het jaar bezoeken de leerlingen een theatervoorstelling.

Signatuur

Katholiek

Onderwijsconcept

Groepsdynamisch onderwijs

Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat