VSO De Korenaer

Vertrouwen en perspectief. Dat zijn belangrijke ankers van ons onderwijs. Wij nemen jongeren serieus in wie zij zijn en erkennen en accepteren ieders mogelijkheden en beperkingen. Wij hebben vertrouwen in hun ontwikkeling.

Zoveel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving is een voorwaarde voor een betekenisvolle, gelukkige toekomst. Daar richten wij ons dus op. Jongeren ontwikkelen bij ons hun (vak)kennis, maar ook de sociaal-emotionele vaardigheden en werknemersvaardigheden die nodig zijn voor hun vervolgopleiding en baan.


Niveau's
Uitstroom Arbeid/uitstroom Vervolgonderwijs

Aantal leerlingen
300

Bijzonderheden
VSO voor leerlingen met gedragsproblemen.
Sinds schooljaar 21/22 zijn de twee locaties samengevoegd.

Onderwijsconcept

Speciaal onderwijs

Schoolbestuur

Aloysius Stichting

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat