De Hasselbraam

De Hasselbraam is, samen met kinderopvang De Droomwereld, een inspirerende leef- en leergemeenschap voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar.

Op basisschool De Hasselbraam tellen álle kinderen mee. Het is een plek waar zij zich geaccepteerd, gerespecteerd en veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Binnen ons onderwijs en aanbod streven we ernaar om alle kinderen zich zo optimaal mogelijk binnen hun eigen mogelijkheden te laten ontwikkelen. Ze verwerven kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen die ze nodig hebben in hun verdere leven. Wij betrekken ouders als gelijkwaardige partners in de opvoeding en begeleiding.


Op De Hasselbraam staan het kind én zijn totale ontwikkeling centraal. Naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling is er veel ruimte voor de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling én de persoonsvorming van leerlingen. Daarbij neemt talentontwikkeling een belangrijke plaats in. Ook wordt actieve verbinding met de buitenwereld gezocht. 

De Hasselbraam is een oefenplaats voor actief burgerschap en sociale integratie. Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Zij zijn eigenaar van hun eigen leer- en ontwikkelproces met als doel die vaardigheden te ontwikkelen om later goed in de maatschappij te kunnen functioneren. 

Deze visie wordt kort uitgewerkt in de volgende kernwaarden:
- Relatie
- Talenten
- Eigenaarschap

Visie

Op De Hasselbraam willen we...

Samen onderwijs vormgeven waar
- het leren boeiend (betrokkenheid) en aangenaam (welbevinden) is
- kinderen en medewerkers zich aan de grens van hun kunnen bewegen en voortdurend op zoek zijn naar het verleggen van die grenzen, naar nieuwe uitdagingen
- iedereen (in het bijzonder de kwetsbaarste in onze maatschappij, de kansarmen) zich maximaal ontwikkelen en kan worden wie hij of zij is
- respectvol en duurzaam omgaan met elkaar en met de omgeving elke dag wordt waargemaakt (verbondenheid).

We streven naar onderwijs waar
- verbeeldingskracht, creativiteit en exploratiedrang centraal staan in alle activiteiten (alle activiteiten?)
- duurzaam ontwikkelen en leren in de diepte concreet vorm krijgt.
-men kan leren uit fouten en groeien naar eigen tempo
- zelfsturing én sociale competenties veel aandacht krijgen
- kinderen worden bekeken vanuit hun sterktes en talenten
- kinderen en medewerkers blijven groeien in hun persoonlijke ontwikkeling.

Signatuur

Interconfessioneel

Onderwijsconcept

Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat