Reigerlaan

SALTO-school Reigerlaan is onderdeel van Spilcentrum Reigerlaan en gelegen aan de gelijknamige straat (Reigerlaan) in de buurt Villapark, dat 
deel is van de wijk De Laak.

SALTO-school Reigerlaan is een school met een leerstof- jaarklassensysteem. Het team vindt het van belang dat de leerlingen in hun basisschooltijd die kennis en vaardigheden opdoen die hen in staat stellen om op een positieve wijze en met een lerende en onderzoekende houding hun schoolloopbaan te vervolgen. Dit doen we onder andere door met IPC te werken. Hierbij zijn de kerndoelen voor ons leidend. Alle groepen werken met het directe instructie model en werken met co√∂peratieve werkvormen. De komende jaren zal ons handelen vooral gericht zijn op het vergroten van de basisvaardigheden van de kernvakken taal/lezen en rekenen/wiskunde. Uiteraard is er ook aandacht voor andere minstens zo belangrijke ontwikkelingsgebieden als kennis van de wereld, creativiteit en motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanwege het benutten van de effectieve leertijd zijn op de ochtend de kernvakken rekenen en taal/lezen gepland. Ook staan de vakken Engels, bewegingsonderwijs en sociaal-emotionele vorming op het rooster. Voor onze zaakvakken en creatieve vakken werken we met het IPC basisschoolcurriculum.

Visie

Het belang van cultuureducatie voor onze leerlingen is dat ze hun creatieve vermogen aanboren en tot ontplooiing brengen. We maken kinderen bewust van hun talenten en halen eruit wat erin zit. We vinden het daarbij belangrijk dat we kinderen helpen om de wereld om hen heen te leren begrijpen.

Signatuur

Algemeen bijzonder

Onderwijsconcept

IPC, Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat, Schoolvoorstelling