De Springplank

De springplank staat voor leren van en met elkaar, zowel voor kinderen als leerkrachten. De leerkrachten bieden ruimte en hanteren werkvormen die het samenwerken tussen kinderen bevorderen.

"We willen een optimale ‘schoolomgeving’ creëren. Daarbij zien wij de ouder als belangrijkste partner. We verwachten van iedereen een open en respectvolle houding. Het team heeft een actieve houding t.o.v. onderwijsontwikkelingen en voelt zich verantwoordelijk voor professionalisering om de huidige kwaliteit te borgen."

Wij bieden een breed aanbod waarbij we leerlingen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen en zich bewust te maken van hun eigen talenten. Hierbij coacht, stimuleert, inspireert en geeft de leerkracht feedback op het proces van de leerling.
Door aandacht te hebben voor eigenheid en onderwijsbehoeften willen we kinderen laten groeien. Wij zien de basisbehoeften zelfvertrouwen, emotioneel vrij en nieuwsgierig zijn voorwaardelijk voor ieder kind om tot ontwikkeling te komen.

Ambitie

2022-2023

• Lessen beeldend aan te laten sluiten bij de thema’s van Blink integraal

• Het creatief denken stimuleren bij zowel leerling als leerkracht

• Kennismaken met nieuwe technieken en materialen


Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat, Maak het mee!