Augustinianum

Het schoolklimaat waarin je fouten mag en durft te maken, is de basis van waaruit wij werken. Het is essentieel dat leerlingen zich thuis, veilig en verbonden voelen met anderen.
We richten ons niet alleen op overdracht van kennis, maar zetten in op de brede vorming van leerlingen waarin er naast kwalificatie en socialisatie ook aandacht is voor persoonsvorming. De eigenheid van elke leerling staat centraal, er is veel persoonlijke aandacht: Talent voelt zich thuis! 


Niveau(s)
havo/atheneum/gymnasium 

Aantal leerlingen
1300

Bijzonderheden
Brainportschool

Signatuur

Katholiek

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat