Augustinianum

 "Talent voelt zich Thuis"

havo/atheneum/gymnasium 

digitaal versterkt onderwijs binnen vier profielen:

Cultuur & maatschappij, natuur & techniek, economie & maatschappij, natuur & gezondheid.

binnen de profielkeuze is CKV een algemeen vormend verplicht vak.

Schoolmuziekbands; Augpop

theater producties; toneelvoorstellingen

Mensenrechten projecten

Signatuur

Algemeen bijzonder, Katholiek, Interconfessioneel