De Trinoom

Saltomontessorischool de Trinoom is een school waar mensen werken die de uitgangspunten van het montessorionderwijs onderschrijven en voorleven. De basisprincipes, passend binnen een montessorischool, zijn ook daadwerkelijk in de school terug te vinden. De naam van de school, de Trinoom, verwijst naar een belangrijk ontwikkelingsmateriaal dat in alle groepen binnen het montessorionderwijs gebruikt wordt. De school maakt deel uit van spilcentrum Don Boscostraat, waarin peuterzaal, basisschool, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang op een locatie zijn verenigd.

Saltomontessorischool de Trinoom is een school waar mensen werken die achter de uitgangspunten van het montessorionderwijs staan. 

Salto montessorischool de Trinoom wil kinderen de ruimte bieden grip te krijgen op hun eigen leerproces door hen te begeleiden in een omgeving waarin ze zelf actief de wereld ontdekken, passend bij de 21st century skills. Kinderen werken samen, zitten aan tafels die in groepen gesitueerd zijn en de nadruk ligt op (zelf)vertrouwen, zelfstandigheid, samenwerken, kritisch denken, de ontwikkeling van creativiteit en het verwerven van sociale vaardigheden.

Onderwijs moet ertoe doen, waardevol, zinvol, betekenisvol en samenhangend zijn.  We willen dat we in verbinding staan met elkaar. In wezen willen we allemaal hetzelfde: goed onderwijs, voor iedereen. Onze missie is dan ook dat we het samen doen: ouders, leerlingen, leerkrachten en directeur. Kinderen en ook leerkrachten de kans geven zich te ontwikkelen, in hun kracht te staan en te ontdekken wie ze zelf zijn en willen zijn. Het lijkt zo simpel. Gewoon goed onderwijs verzorgen. Dát is de missie van de Trinoom.

Visie

Het belang van cultuureducatie voor onze leerlingen is dat ze hun creatieve vermogens ontwikkelen en hun betrokkenheid bij de samenleving vergroten. Cultuureducatie stimuleert kinderen bovendien om andere ‘talen te spreken’, waardoor talenten boven kunnen komen.

Signatuur

Openbaar

Onderwijsconcept

Montessori

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat