Nuenenscollege

Mensen zijn op hun best als ze het roer zelf in handen hebben. Wij geven onze leerlingen grip op hun ontwikkeling. Vanaf het eerste moment dat leerlingen bij ons op school komen, mogen zij keuzes maken die aansluiten bij hun interesses. Zo streven wij na dat onze leerlingen betrokken en enthousiast zijn. In ons onderwijs richten wij ons op de toekomst. 

We helpen onze leerlingen om te bouwen aan hun zelfvertrouwen. We geven ze de ruimte om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken én we helpen ze om beter samen te werken. Naast de normale lessen werken we meer en meer in projecten en projectweken. Ervaringsleren staat daarbij centraal.


Niveau(s)
vmbo-bb/kb/t

Aantal leerlingen
700

Bijzonderheden
Keuze uit leerroutes Groen, Kunst, Sport en Ontdek

Signatuur

Katholiek

Schoolbestuur

OMO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat