De Driestam

SALTO-school de Driestam biedt regulier basisonderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast is de Driestam onderdeel van het SPILcentrum Schoenmakerstraat. Samen met onze partner Dikkie en Dik realiseren we een doorgaande jenaplan-leerlijn voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.

Onze school is sinds augustus 2007 in het huidige gebouw aan de Schoenmakerstraat gehuisvest.

De school staat al sinds 1926 op deze plek. Het oude gebouw is in 2006 afgebroken en opnieuw gebouwd met clusters, verdeeld over verschillende verdiepingen.

Wij hebben ruim 400 leerlingen. Onze school heeft 15 groepen, verdeeld over 8 onderbouw- en 7 bovenbouwgroepen.

De heterogeniteit komt ook terug in de clusters. Rondom een “huiskamer” zijn 4 lokalen gesitueerd, In cluster geel en groen zit de onderbouw: de groepen 1/2 en 3/4. In cluster blauw en oranje zit de bovenbouw: de groepen 5/6 en 7/8.

In de “huiskamer” kunnen gezamenlijke activiteiten plaatsvinden. Hier kan worden samengewerkt, met en van elkaar geleerd worden.

Signatuur

Openbaar

Onderwijsconcept

IPC, Jenaplan, Ontwikkelingsgericht onderwijs

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK Cultuurtraject op maat: Duurzame samenwerking