Rise

When graduating from our school we want to have helped our students in their development of becoming bilingual / multilingual children for whom both choices are open: continuing at a regular Dutch secondary school or continuing at an international secondary school.
 

The school has a strong focus on internationalisation. Our pupils are from all over the world, a fact that we use to our advantage to create learning opportunities about these different cultures in order to develop international and intercultural awareness within everybody in our school.

 
Be yourself  |  be international  |  be Dutch
 
Be yourself means that the whole you is welcome at RISE, regardless your social background or nationality. Your home language and culture will be part of our education.
 
Be international is making an advantage out of the differences within our school and using them to learn about other cultures. By learning English continuation on an international (secondary) school remains a possibility
 
Be Dutch and integrate in the Dutch society will be easier when you speak Dutch and when you are aware of cultural characteristics.

Visie

Cultural education includes all forms of education in which culture is used as an end or a means. Through cultural education, students develop their creative talents and learn to understand the value of art. Students work on their cultural competencies and discover their talents. They gain knowledge about art disciplines, the cultural heritage and the media. Students learn to use the disciplines as a means of expression and communication. They learn techniques and (thinking) skills and develop an open attitude towards culture. This takes place both at school and through interaction with the (outside) world. The pupils learn to be open-minded on the basis of artistic orientation: they look at paintings and sculptures, listen to music, enjoy language and movement. Where possible, subjects are used that are related to IPC. As a result, education becomes more meaningful to students. In addition to great connectedness and better personal and social development, art and cultural education contributes to pupils' language development.

Ambitie

Wat wij in de komende 4 jaar willen bereiken:

• De school creëert de omgeving waarin leerlingen geïnspireerd worden om hun eigen creativiteit te ontwikkelen.

• Kunstdisciplines zijn geïntegreerd binnen de thema’s van IPC. Dit is zichtbaar in de school.

• In het cultuurplan is een vaste cyclus van verschillende disciplines geborgd, zodat kinderen van groep 1 t/m groep 8 met alle kunstdisciplines kennis maken in hun tijd bij ons op school. Ze maken zo ook kennis met verschillende Eindhovense culturele aanbieders, waar zij van huis uit niet of nauwelijks mee in aanraking komen.

• Alle kinderen gaan minstens 1 keer per jaar naar een schoolvoorstelling die aansluit bij een unit, waarbij verwondering en de ontwikkeling van het receptief vermogen centraal staan.

• Afsluitingen van een IPC unit worden goed georganiseerd. Leerlingen zijn hierbij actief/creatief bezig door het werken naar en uitvoeren van een afsluiting. Ouders van de betreffende groep worden hier actief bij betrokken indien mogelijk en wenselijk

• Cultuurplan aanscherpen, visie verdiepen/uitwerken en zichtbaar maken voor het team

De doelen voor 2023-2024 zijn:

• Alle kinderen kennis laten maken met verschillende culturele disciplines d.m.v. activiteiten en voorstellingen passend bij een IPC unit.

• Leerlingen verwonderen met voorstellingen, liefst passend bij de unit zodat de unit daardoor meer betekenis krijgt. Hier draait het vooral voor de kinderen om het meemaken.

• Zowel het team als de leerlingen maken kennis met verschillende culturele instellingen. Zo wordt het gemakkelijker voor leerkrachten om in de toekomst keuzes te maken voor activiteiten passend bij IPC. En het verlaagt de drempel voor kinderen om eventueel ontdekte interesses en talenten verder te ontwikkelen buiten school.

• Evalueren hoe de nieuwe opzet met meerdere activiteiten bevalt. Als dit bevalt: een opzet maken, zodat alle kinderen in de 8 jaar dat ze bij ons op school zitten met alle disciplines kennismaken en daarbij- maak en meemaak-activiteiten doen.


Signatuur

Algemeen bijzonder

Onderwijsconcept

IPC

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat, Schoolvoorstelling