MBS (SO) Eindhoven

MBS Eindhoven is een school voor speciaal onderwijs (SO). "Onze leerlingen hebben een leer- en ontwikkelingsachterstand en daarmee een eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte."

"We besteden veel aandacht aan leervakken zoals taal, lezen en rekenen. Daarnaast vinden we vaardigheden zoals zelfredzaamheid, communicatie, gedrag en sociale competentie minstens zo belangrijk. We bereiden de leerlingen voor op goed burgerschap en een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij, waar het gaat om wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Onze aanpak is erop gericht leerlingen door succeservaringen en aanmoediging zelfvertrouwen te geven om zaken zelf te doen."

Signatuur

Katholiek

Onderwijsconcept

Speciaal onderwijs

Schoolbestuur

SSOE