Montessori College

Het Montessori College Eindhoven biedt havo- en mavo-opleidingen aan op basis van de uitgangspunten van Maria Montessori. Onze school biedt een leeromgeving waarin de leerling begeleid wordt bij zijn persoonlijke ontwikkeling naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Help mij het zelf te doen
Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de opvattingen van Maria Montessori. Haar uitspraak “Help mij het zelf te doen” vormt de leidraad voor de manier waarop wij het onderwijs verzorgen.


Meedenken en meedoen
Het Montessori College Eindhoven vindt het belangrijk dat ouders actief betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. U kunt op verschillende manieren meedenken en meedoen.

Schoolbestuur

Summa College