Helder

Helder is een school voor speciale leerlingen. We bieden een leeromgeving waarin elke leerling tot zijn of haar recht komt. Waarin talenten tot bloei komen. En waarin elke individuele leerling groeit; in kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. We bereiden ze voor op een succesvolle vervolgopleiding aan het hbo of op een universiteit. Helder biedt leerlingen structuur en duidelijkheid door kleine groepen te hanteren, een goede zorgstructuur te creëren en individualiserend onderwijs te bieden. Dat is de ‘magie’ van Helder.


Niveau(s)
havo/vwo

Aantal leerlingen
220

Bijzonderheden
Reguliere school voor leerlingen met een vorm van autisme, AD(H)D of een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte. Ondersteuning die ieder jaar iets afneemt tot volledige participatie mogelijk is.

Schoolbestuur

Parmant Scholen