Aloysius de Roosten

Het onderwijskundige concept Inspirion van Aloysius De Roosten is een manier van leren, die de leerlingen goed voorbereidt op de toekomst en de wereld om hen heen.

 

Inspirion draait om ontdekken, onderzoeken, oplossen, samenwerken, creativiteit en andere belangrijke vaardigheden die leerlingen een voorsprong geven in de maatschappij. Het staat voor inspirerend, uitdagend en nóg leuker leren. Alle leerlingen krijgen zinvol, eigentijds en uitdagend onderwijs aangeboden, waarbij talenten worden aangesproken en interesse wordt gewekt op het niveau dat bij het kind past. Het moderne gebouw ondersteunt het onderwijsconcept.

Er zijn vier ‘inspiratielabs’ te onderscheiden:

1 Mens en Natuur met de vakken biologie, natuur- en scheikunde en techniek;

2 Mens en Maatschappij met de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, economie, levensbeschouwing en maatschappijleer;

3 Kunst en Cultuur met beeldende vakken, muziek en het kunstvak (CKV);

4 Moderne Vreemde Talen met Engels, Duits en Frans. 

Schoolbestuur

Parmant Scholen