Wereldwinkel

Wereldwinkel Eindhoven bestaat in 2021 45 jaar. De doelstelling van Stichting Fair Trade Eindhoven is het bevorderen van eerlijke handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De activiteiten van de stichting zijn onder meer ook gericht op mondiaal burgerschap. We ontwikkelen activiteiten om daaraan te werken zoals de leskoffer 'Fair Trade en Design. Rondom het thema NO WASTE: de mini-musical 'Als het water stijgt...' , en  de 'wereldreis: no waste'.

Duurzaam omgaan met kleding 

Er is een mini-musical (duurt  ongeveer 30 minuten)geschreven (toneel en liedjes) met als thema  "duurzaam omgaan met kleding".

Het verhaal;  We zijn in het jaar 2084 en zien een paar bejaarde wetenschappers naar het nieuws op televisie kijken. Men spreekt over een eventuele ramp rond Eindhoven. De dijk die om de stad gebouwd is (door het stijgen van het water!) dreigt door te breken. De oudjes schrikken hier enorm van en besluiten terug in de tijd te reizen naar het NU. Zij willen de mensen en vooral de kinderen waarschuwen om beter met onze aarde om te gaan. Aangekomen in de huidige tijd ontmoeten ze een paar kinderen en vertellen wat hen te gebeuren staat als er op deze manier met de aarde wordt omgegaan. De kinderen nemen deze raad gelukkig ter harte.                                          Dit korte toneelstuk wordt een viertal liedjes ter gehore gebracht op bekende melodie├źn. De kinderen maken zelf de alternatieve kleding en de decorstukken. Tijdsspanne:  4-6 keer wekelijks een workshop van 5 kwartier.                          Disciplines: toneelspel, zang, decor en kleding maken.

Mogelijkheden duurzame samenwerking

Stichting Fair Trade Eindhoven werkt o.a. samen met wijkcentrum de Dommel (Lumens) en met Dynamo Jeugdwerk. 

Categorie aanbieder

Culturele aanbieder