Mad Emergent Art Center

MAD emergent art center is een non-profitorganisatie die zich inspant om technologie te democratiseren, interdisciplinaire innovatie te entameren en sociale creativiteit te bevorderen met kunstenaars en wetenschappers als katalysator.

 

Wij ontsluiten nieuwe technologieën en maken deze beschikbaar en creatief toepasbaar voor mens en maatschappij.

Dat doen wij door ontmoetingen en samenwerking te realiseren, als laboratorium, met technische – en creatieve industrie en andere domeinen, makers, denkers en groepen uit de samenleving.

Wij faciliteren, delen kennis en inspireren, we onderzoeken toepassingen en ontwikkelen open source. Wij realiseren communities, platformen, producties, exposities, festivals en interplanetaire excursies.

Programma's en projecten zijn onder meer:

Stadslab Eindhoven is een instrument om bewoners van Eindhoven invloed op hun leefomgeving te geven. Tezamen met overheidsprofessionals, kunstenaars, designers, architecten en programmeurs worden concrete problemen en verbeteringen inzichtelijk, hanteerbaar en werkbaar gemaakt.

Eindhoven Maker Faire is een festival van uitvindingen, creativiteit en vindingrijkheid en een viering van de Maker Movement. Eindhoven Maker Faire is ontworpen voor vooruitziende makers die nieuwe vormen en nieuwe technologieën verkennen. Maar het gaat niet alleen om de nieuwigheid op technisch gebied. The Maker Faire biedt innovatie en experimenten in het hele spectrum van wetenschap, engineering, kunst, design en ambacht. Het brengt nieuwsgierige mensen samen die graag leren en die delen wat ze kunnen. Dit festival biedt makers de mogelijkheid om voorbeelden van hun werk te tonen en er met anderen over te communiceren. 

Future Makers Factory is een interactief programma speciaal voor en met studenten en leerlingen. De workshops zijn gericht op het bedenken van ideeën, het maken en presenteren van creatieve installaties, wearables en objecten. De nadruk ligt op duurzaamheid, innovatie, technologie, cultuur.

Tover Je Toekomst is een workshop waarbij kinderen een eigen toekomst bedenken. In deze interactieve workshop voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar kunnen ook de kleinsten de toekomst visualiseren met hulp van een kunstenaar. De workshop gaat over Science Fiction Tekenen. Hierbij worden dromen, fantasie, wensen en verwachtingen tot leven gebracht in een blad vol tekeningen, teksten en plaatjes De gecreëerde toekomstbeelden worden tentoongesteld op een verzamelplek online.

Discipline

Design

Categorie aanbieder

Culturele aanbieder