Musicoach.nl

Elke leraar van het basisonderwijs kan zelf iedere week muzieklessen geven. Musicoach.nl biedt je coaching bij het geven van deze lessen en maakt daarbij gebruik van speciaal ontworpen muzieklessen voor het digibord. De kinderen vinden het heel leuk! Vele collega’s gingen je al voor. Nu jij nog!

De musicoach komt in de klas, om samen met de kinderen, jou te begeleiden in het gebruik van de digibord-muzieklessen. De coaching is afgestemd op jouw mogelijkheden en die van je klas. 

De musicoach zorgt dat jouw didactische en muzikale toolbox goed gevuld wordt zodat je zelfverzekerd voor de groep staat en er net zoveel plezier eraan beleeft als jouw klas. Jij blijft de spil van de muziekles, niet het digibord!

Er staan nu meer dan 100 muzieklessen klaar, voor groep 1 t/m 8. Samen vormen ze een doorgaande lijn en voldoen aan de kerndoelen van SLO en de Culturele Ladenkast. Veel van de lessen bevatten uniek, zelfgeschreven liedmateriaal. 

De investering die je nu doet is voor de toekomst verzekerd, ook als de subsidies stoppen: Je mag immers je lessen jarenlang gratis gebruiken. Je team is opgeleid, jij en je collega's kunnen zelf voortaan muzieklessen geven en jullie zijn niet afhankelijk van eventuele toekomstige budgetten voor externe vakdocenten. 

Meer informatie op www.musicoach.nl

 

Discipline

Muziek

Categorie aanbieder

Culturele aanbieder, Cultuurprofessional