CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven)

CKE (voluit Centrum voor de Kunsten Eindhoven) is een multidisciplinaire, educatieve instelling voor amateurkunst en kunsteducatie. Wij brengen mensen van alle leeftijden op verschillende manieren en niveaus in aanraking met actieve kunstbeoefening en kunst- en cultuureducatie.

Dat doen wij binnen onze eigen scholen voor muziek, dans, design, beeldende kunst, fotografie, theater, musical en schrijven, maar ook daarbuiten. CKE werkt op het gebied van kunst- en cultuureducatie samen met vele scholen in het primair en voortgezet onderwijs, met andere culturele instellingen, met zelfstandige vakdocenten en kunstenaars en op het gebied van community art met maatschappelijke partners zoals wijkcentra, zorginstellingen en woningcorporaties.

Ook zijn we in Eindhoven het loket voor amateurkunstverenigingen. We stimuleren, ondersteunen en adviseren deze verenigingen en verwerken namens de gemeente Eindhoven hun subsidie-aanvragen, die door een onafhankelijke commissie worden beoordeeld.

Mogelijkheden duurzame samenwerking

CKE wil het cultuuronderwijs op het primair en voortgezet onderwijs versterken. Onze kunstvakdocenten worden daarom intensief en breed ingezet. Ze zijn bevoegd in alle kunstdisciplines, ontwikkelen doorlopende leerlijnen en voeren deze uit. Op alle verschillende niveaus. Daarnaast zorgen we voor slimme verbindingen tussen het onderwijs, talentklassen en kunstvakopleidingen. Zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Tweede locatie

Postbus 812
5600 AV Eindhoven
Tel:

Discipline

Beeldend, Dans, Muziek, Theater

Categorie aanbieder

CmK cultuurtraject op maat, Duurzame samenwerking, Culturele aanbieder, Programma school en omgeving