Curriculum.nu: wat is dat en wat gebeurt er?

Onder de naam Curriculum.nu worden plannen gemaakt voor een grondige herziening van het huidige basis- en voortgezet onderwijs.

Eerst was dat Onderwijs 2032. De plannen daarvoor zijn een paar maanden geleden door de tweede kamer afgeblazen. De kritiek was dat het onderwijs, de leraren, de vakverenigingen niet genoeg betrokken waren. Dat moest anders! Nu zijn binnen Curriculum.nu 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 ontwikkelscholen actief om samen voorstellen te ontwikkelen voor het actualiseren van de landelijke kerndoelen en eindtermen. Dat wil zeggen voor wat leerlingen straks in een doorlopende leerlijn van basis- naar voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.

Curriculum.nu heeft het onderwijs ingedeeld in negen leergebieden. Elk daarvan heeft een eigen ontwikkelteam. Een daarvan gaat over het leergebied Kunst en Cultuur. Hierin zitten veertien leraren. Allemaal zijn ze als kunstvakdocent of groepsleerkracht werkzaam in het onderwijs, van basisschool tot vmbo, havo en vwo, inclusief bijzonder en speciaal onderwijs. Samen ontwikkelen ze een heel nieuw raamwerk voor het kunst- en cultuuronderwijs in de toekomst. De bedoeling is dat het nieuwe onderwijs straks samenhangender en minder overladen is; dat er minder op vakniveau en meer vakoverstijgend wordt gewerkt, zowel op het niveau van de kunstvakken onderling als tussen de kunstvakken en de andere leergebieden. Kortom, een forse ingreep die als alle plannen en voorstellen doorgaan ingrijpend het onderwijs gaan veranderen en daarmee ook het werk van alle leraren, ook van de vakdocenten in de kunstvakken.

De vraag is of dit keer de leraren wel voldoende op de hoogte zijn. De voorstellen van Curriculum.nu naderen hun voltooiing. Nog voor de zomer, zo is de verwachting, worden de plannen aangeboden aan de regering en de tweede kamer waar uiteindelijk de beslissing valt hoe het verder gaat. Wil je meer weten over de plannen voor het kunstonderwijs en wat er mogelijk allemaal staat te veranderen, ook in jouw vak, kijk dan op site van www.curriculum.nu en ga naar het leergebied Kunst&Cultuur.