Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

Dit schooljaar start de nieuwe periode van de subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze loopt door tot eind 2020.

Er hebben 23 scholen ingeschreven. Naast de implementatie van de doorlopende leerlijn willen scholen de deskundigheid van hun leerkrachten bevorderen. Dat kan enerzijds door de ondersteuning binnen een kunstdiscipline door een vakdocent in de klas. Anderzijds door de Training Cultuur& ik te volgen. Daarin worden tools aangereikt om de creativiteitsontwikkeling van de leerlingen te stimuleren.  Daarnaast zijn er activiteiten vanuit culturele instellingen op de scholen, deze worden ingezet om een structurele relatie tussen de school en de culturele omgeving te bevorderen.