Partners voor duurzame samenwerking binnen CmK

Architectuurlessen

Architectuurlessen brengt ontwerpend leren denken de klas in: meerdere varianten verzinnen voor een probleem of uitdaging, waarin goed en fout niet bestaan en het uitstellen van je oordeel bij samenwerking belangrijk is. Het gaat deze jonge architecten en docenten om ons sociale leven dat zich in en om bouwwerken afspeelt. Zij hebben een complete leerlijn ontwikkeld voor groep 1-8, inclusief lesmaterialen en begeleiding van leraren. Desgevraagd denken ze ook mee over de herinrichting van de leeromgeving op school. Bij voorkeur zijn leerlingen (en leerkrachten) onderdeel van dat ontwerpproces.

Meer over Architectuurlessen

CKE

CKE wil het cultuuronderwijs op het primair en voortgezet onderwijs versterken. Onze kunstvakdocenten worden daarom intensief en breed ingezet. Ze zijn bevoegd in alle kunstdisciplines, ontwikkelen doorlopende leerlijnen en voeren deze uit. Op alle verschillende niveaus. Daarnaast zorgen we voor slimme verbindingen tussen het onderwijs, talentklassen en kunstvakopleidingen. Zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Meer over CKE

MU

MU op Strijp-S presenteert per jaar gemiddeld zes exposities van hedendaagse kunst & technologie. Vanuit dit programma ontwikkelen we diverse workshops en lesmaterialen voor diverse doelgroepen. Met deze materialen, die onder andere te vinden zijn op www.decreatievecode.nl, geven we graag een terugkerende samenwerking op scholen vorm. De ambities, thema’s en leervragen van school zijn het uitgangspunt bij een dergelijke samenwerking. Naast activiteiten in de klas die MU kan organiseren zijn er ook mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering. Zo gaf het educatieve team van MU al tientallen docententrainingen waarin bestaand lesmateriaal werd gekoppeld aan de vraag van school.

“Ik zou in de toekomst zeker opnieuw bij jullie op bezoek komen. De begeleiding verdiende een compliment! Veel rust en leuke gesprekken met de leerlingen.” Leerkracht Bs. Karel de Grote

Meer over MU

Philharmonie ZuidNederland

Voor philharmonie zuidnederland staat de beleving van muziek centraal. Niet alleen leren over muziek maar ook dóór muziek. Leerlingen ervaren dit bij een muzikale voorstelling in combinatie met digitaal lesmateriaal. In samenspraak met de school kunnen we combinaties leggen met andere leergebieden of bestaande muzieklessen. Leerkrachten ervaren de kracht van muziek in workshops Muziek en Taal of Creative Music Making. Zo ontdek je zelf hoe je met muziek andere leerdoelen kunt ondersteunen en kun je die ervaring gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Meer over Philharmonie ZuidNederland

STRP

Naast tours en workshops voor leerlingen, helpen we leerkrachten zelf lessen te ontwikkelen. In een wat langere samenwerking kunnen we samen verschillende dingen uitproberen om uiteindelijk uit te komen bij kennis, vaardigheden en ervaringen afgestemd op jou en jouw leerlingen.

Meer over STRP

Van Abbemuseum

De verbeelding staat centraal bij het Van Abbemuseum, met beeldende kunst als middel om in gesprek te zijn met leerlingen. Dat kan ook gaan over maatschappelijke vraagstukken en thema’s van school, of in maatlessen rondom een (online) museumbezoek. Speciale aandacht is er voor een meer diverse blik en beleving. In de nieuwe collectiepresentatie ontmoet je de kunstwerken op bijzondere wijze: door ze aan te raken of te ruiken, of omdat ze bijzondere verhalen vertellen. Ga een verbinding aan met kunst en kom ook jouw verhaal vertellen! 

Meer over Van Abbemuseum