Vliegende start van Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2025

De Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) bestaat sinds 2017. Dit schooljaar is de nieuwe 4-jarige periode ingegaan met een vernieuwde inhoud waarin kansengelijkheid en de vraag van de school centraal staan. 

We ervaren dat steeds meer scholen het belang van cultuuronderwijs erkennen voor de ontwikkeling van het creatief vermogen van kinderen. Er nemen maar liefst 40 scholen deel aan CmK in de komende jaren. Daar zijn we heel blij mee, want naast de cognitieve vakken, is de creativiteitsontwikkeling van belang voor de toekomst van kinderen. Er is zeker nog ruimte voor meer scholen in Eindhoven om aan deze subsidieregeling deel te nemen. 

 Een school die instapt, kan kiezen voor Cultuurtraject-basis. Daarin krijgen de leerlingen een gevarieerd programma aangeboden wat instapklaar is voor de leerkrachten. Hierdoor zijn er geen obstakels om alle leerlingen activiteiten aan te bieden. 

Daarnaast is er de keuze voor Cultuurtraject-op-maat. De vraag van de scholen staat centraal, deze kan betrekking hebben op een vakdocent in de klas tot een voorstelling in het Parktheater. In principe is alles mogelijk om ervoor te zorgen dat cultuuronderwijs structureel op een school wordt ingezet.

Daarin zien we 2 richtingen. De eerste is de implementatie van een of meerdere leerlijnen van kunstdisciplines (gebaseerd op de Culturele Ladekast). De tweede richting is de aansluiting bij het onderwijsconcept van de school waarin cultuuronderwijs verbonden wordt aan thema's of burgerschap.  

De meeste scholen zijn in het najaar van 2021 gestart met de uitvoering van hun activiteitenplan. Gelukkig voor de leerlingen hebben er voorstellingen, activiteiten en creatieve lessen plaatsgevonden. Maar er is ook weer veel uitgesteld door de maatregelen en besmettingen rondom COVID 19. Laten we hopen dat we in 2022 de draad weer snel kunnen oppakken.

Als je school nog niet deelneemt, maar wel interesse heeft, dan kun je je vrijblijvend wenden tot CultuurStation. We verbinden je dan met de juiste cultuurcoach voor meer informatie. 

Hieronder een paar feitjes over Cultuureducatie met Kwaliteit periode 2021-2025: