Cultuurtraject-basis (Cultuureducatie met Kwaliteit)

Speciaal voor scholen die cultuuronderwijs nog niet structureel hebben opgenomen in hun lesprogramma bieden Cultuurstation en de Eindhovense culturele instellingen het Cultuurtraject-basis aan. 

Het Cultuurtraject-basis inspireert kinderen en helpt hen laagdrempelig om hun creatieve talenten te ontwikkelen. Jullie school kiest een vaste route. Een route biedt voor alle leerjaren activiteiten van de lokale culturele instellingen, in alle kunstvakken. Kinderen nemen deel aan zowel activiteiten 'Meemaken en betekenis geven' als 'Maken en betekenis geven'. Het volgende schooljaar volgt de hele school de andere route.  

Op deze manier verkennen de leerlingen de disciplines en ervaren zij de samenhang daartussen. In beide routes komen de kinderen alle disciplines en vele aanbieders tegen, ook als die misschien niet direct voor de hand liggen voor school en ouders. Het Cultuurtraject-basis kan een mooie opstap zijn naar het Cultuurtraject-op-maat. 

Alle activiteiten gaan uit van procesgerichte didactiek en de lessen volgen de opbouw van een creatief ontwerp: ontdekken – onderzoeken – ontwerpen, aangevuld met presenteren. De creativiteitsontwikkeling van de leerling staat centraal, niet de vakvaardigheden of het eindresultaat. De projecten sluiten aan bij de leerdoelen van de culturele vermogens (receptief, creërend, reflectief en analyserend) van de betreffende leerlijn uit de Culturele Ladekast. Er is bij elke activiteit een lesbrief beschikbaar voor de leerkracht.

 

Voorwaarden en kosten voor deelname 

Deelname is alleen mogelijk als alle groepen van de school meedoen. De school betaalt €8,50 per leerling per schooljaar.

Voorwaarden deelname Cultuurtraject-basis

CmK cultuurtraject basis ROUTE 1 (schooljaar 2022-2023)

 

GROEP

 MEEMAKEN en betekenis geven MAKEN en betekenis geven

 1-2

 muziek:

 Nieuwsgierige Neus - philharmonie zuidnederland

 beeldend:

Nieuwsgierige Neus, lessen beeldend - Van Abbemuseum

 3-4

 film:

 Verbeeld en verbaas je - Natlab

 theater:

 Verbeeld en verbaas je (actieve lessenreeks) - Wildpark

 5-6

 cultureel erfgoed:

 En Toen Was Er Licht - Philips Museum

 kunst & technologie:

 Licht op de Toekomst (workshopserie) - STRP

 7

 kunst & technologie:

 Tijdreizen naar de toekomst - MU

 theater/dans:

 Tijdreizen naar de toekomst (actieve lessenreeks) - Parktheater

 8

 theater:

 Stom - Parktheater

 dans/theater:

 Stom (lessenreeks theater) - CKE

CmK cultuurtraject basis ROUTE 2 (schooljaar 2022-2023)

 

 GROEP

 MEEMAKEN en betekenis geven MAKEN en betekenis geven

 1-2

 cultureel erfgoed:

 (Mee)maken met magiërs - preHistorisch Dorp

 kunst & technologie:

 Maken met magiërs - De Ontdekfabriek

 3-4

 beeldend:

 Drum je vrij! - Van Abbemuseum

 muziek:

 Drum je vrij! (actieve lessenreeks) - Tromp

 5-6

 muziek:

 Expeditieorkest live - philharmonie zuidnederland

 muziek:

 Expeditieorkest live (actieve lessenreeks) - CKE

 7

 kunst & technologie:

 STRP Festival 2023 - STRP

 beeldend / kunst & technologie:

 Her story (lessenreeks) - MU

 8

 theater:

 Dido&Aisha, Raaf - Muziekgebouw

 muziek:

 Dido&Aisha lessenreeks Loops &Synths - CultuurStation

 

 

CmK cultuurtraject basis ROUTE 1 + 2: