CMK

Raar maar Waar

CKE en Natlab slaan de handen ineen om leerlingen een complete ervaring te bieden op het gebied van filmeducatie! De wereld om ons heen bestaat uit beelden. Hoe worden we daarmee gemanipuleerd en hoe kunnen we zelf manipuleren door te letten op onderwerp, compositie en kadrering?

De kinderen gaan in de klas zelf aan de slag met het combineren van beelden en het maken van een filmpje. Ze bedenken in groepjes hun eigen verhaal (met als thema ‘Raar maar waar’) en maken hiervoor alles wat nodig is, storyboard, foto’s, artwork (=achtergronden, figuurtjes etc.); gebruik makend van de techniek stopmotion-animatie.

Halverwege het project brengt de klas een bezoek aan Natlab, waar ze kennismaken met diverse soorten korte films geselecteerd rondom het thema ‘Raar, maar Waar’, waaronder life-action, een handgetekende tekenfilm en een computeranimatie. Ter plekke worden de getoonde films besproken en aansluitend is er een actieve les waarin de kinderen de opgedane inzichten gaan verwerken in een storyboard voor hun eigen film.

Bijzonderheid: inschrijven voor minimaal 2 groepen (bij 1 groep s.v.p. eerst overleg).

Vervoer: De school zorgt zelf voor vervoer naar Natlab. De les(sen) in Natlab kunnen ook op school worden uitgevoerd, mocht het vervoer naar Natlab een belemmering vormen. Meerwaarde is natuurlijk om kinderen de lessen in het bijzondere gebouw van Natlab in z'n totaliteit te laten ervaren.

Leerdoelen

Creërend
Receptief
Reflectief

Doelgroep

PO

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/Kunst en Technologie (PO)

Disciplines

Beeldend
Film
Kunst en Technologie

Data

Schooljaar 2019-2020