Voorwaarden deelname Maak het mee!

Deelname voor scholen in Eindhoven
• Alle scholen binnen Eindhoven kunnen deelnemen aan Maak het mee!
• Scholen die al deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit kunnen daarnaast deelnemen aan Maak het mee!
• Deelname kost €10,50 per leerling.
 

Deelname voor scholen buiten Eindhoven
Deelname voor scholen buiten Eindhoven kost €12,50 per leerling.
 

Organisatie en coördinatie
• De directie geeft ruimte voor culturele instellingen om in overleg met de leerkrachten de activiteiten in de verschillende leerjaren inhoud te geven en uit te voeren.
• De school heeft een contactpersoon voor de culturele instellingen en de intermediair van Stichting CultuurStation.
• De culturele instelling neemt in begin van het schooljaar contact op met de contactpersoon van de school om samen de activiteiten te plannen.
• De cultuurcoördinator informeert de leerkrachten over de activiteiten en data.
• Indien een activiteit/voorstelling niet plaatsvindt op school, zorgt de school zelf voor vervoer.
• In principe kunnen rijdende ouders een voorstelling niet bijwonen. Indien de zaalcapaciteit het toelaat, wordt bij aanvang aangegeven dat ouders achterin de zaal kunnen plaatsnemen.
• De school is aansprakelijk voor eventuele schade die leerlingen/begeleiders veroorzaken in het theater of bij de instelling. 
 

Annuleren/verplaatsen activiteiten
• Indien de school een geplande activiteit wil verplaatsen, neemt de school uiterlijk 2 maanden voor de geplande datum, contact op met de culturele instelling en onderzoeken samen de mogelijkheid voor een andere datum. Als verplaatsen niet mogelijk is, dan blijft de geplande datum staan.
• Het verplaatsen of annuleren van voorstellingen is niet mogelijk.
• Indien een school een activiteit/voorstelling uit het programma niet afneemt/bezoekt, wordt deze wel in rekening gebracht.
• In geval van overmacht bij de school (zoals overlijden in eerstelijnsverband, brand of calamiteiten) rekenen we op de flexibiliteit van de aanbieder voor het verplaatsen van de activiteit. Voor voorstellingen is dit helaas niet mogelijk.
• In geval van overmacht bij de instelling (zoals overlijden in eerstelijnsverband, brand of calamiteiten) wordt in overleg met de cultuurcoördinator van de school, de instelling en de intermediair van Stichting CultuurStation de activiteit verplaatst of geannuleerd. In geval van annulering wordt de mogelijkheid voor een alternatieve activiteit onderzocht.
 

Financieel  
Facturering gebeurt na de activiteit.