Inschrijven voor deelname aan Maak het mee!

Hierbij schrijf je jouw school in voor de onderstaande meemaakactiviteiten.

De leerlingenaantallen die worden opgeven, corresponderen met de verwachte aantallen van de 1 oktobertelling. Voor groepen 1 en 2 houd je rekening met de instroom. Op basis van deze aantallen wordt een totaalplanning opgesteld, die is afgestemd op de zaalcapaciteit. Latere wijzigingen in leerlingaantallen geef je zo snel mogelijk aan ons door. We proberen die dan nog in te passen.

Toewijzing vindt plaats op basis van de volgorde van inschrijfdatum. Mocht de keuze niet te honoreren zijn, neemt CultuurStation contact met je op voor een mogelijk alternatief.

De inschrijving is bindend en verplicht tot deelname, gezien de contractuele verplichtingen die CultuurStation aangaat met de gezelschappen. Vergeet niet de voorwaarden te lezen.

LET OP: Scholen met 1 of 2 groepen 1-2  kiezen hieronder dezelfde voorstelling voor de groepen 1 t/m 4.