Fontys Hogeschool ontvangt subsidie van Provincie Noord-Brabant voor talentenprogramma cultuureducatie

Via Cultlab ontvingen wij het bericht over talentenprogramma CLICK., dat we graag delen met ons netwerk: 

De provincie Noord-Brabant heeft besloten om Fontys Kind & Educatie (pabo) subsidie te verlenen voor CLICK., een talentenprogramma op het gebied van cultuureducatie. Het talentenprogramma, dat samen met Cultlab is ontwikkeld, heeft als doel om docenten op het gebied van cultuureducatie te ondersteunen in hun ontwikkeling en werkpraktijk in de klas. De werving van basisschoolleerkrachten en kunstvakdocenten voor het talentenprogramma gaat nu van start.

Fontys en Cultlab willen met het talentenprogramma ruimte bieden aan professionals die zich in het domein van cultuureducatie verder willen ontwikkelen, om zo cultuureducatie in het basisonderwijs te verbeteren. Het hogere doel is dat alle leerlingen in Brabant de kans krijgen om in contact te komen met kunst en erfgoed. 

In 2019-2020 ontstond vanuit deze ambitie het talentenprogramma CLICK., dat samen met partners Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg, Kunstloc Brabant, Erfgoed Brabant en Cubiss Brabant is vormgegeven. CLICK. biedt daarmee een unieke kans voor de deelnemers om zich als talent te ontwikkelen, door samen met andere professionals cultuureducatie te maken en inspiratie op te doen in bijeenkomsten met alle betrokken organisaties. 

Na een succesvol eerste traject kan nu mede dankzij financiële steun van de Provincie Noord-Brabant het traject van februari 2023 t/m januari 2024 opnieuw worden aangeboden aan een nieuwe lichting talenten. Daarbij wordt er onderzocht hoe dit talentontwikkelingstraject een vaste plek kan krijgen binnen het hoger onderwijs van Brabant.

Gedeputeerde Stijn Smeulders juicht toe dat Fontys Hogeschool Kind & Educatie en Cultlab kansen zien het programma structureel te laten landen binnen Fontys: “Dit talentontwikkelingstraject levert een bijdrage aan verankering van cultuureducatie in de Brabantse scholen én het jaagt de ontwikkeling van talent aan. Het is mooi dat Brabantse kinderen nu nog betere lessen krijgen in bijvoorbeeld muziek, theater, film, erfgoed en beeldende kunst. Als provincie leveren wij daar graag een bijdrage aan. In dit tweede traject wordt bovendien ook onderzocht hoe het programma toekomstbestendig gemaakt kan worden. Het zou heel mooi zijn als Brabantse scholen en docenten zich ook na 2024 met een uniek programma als dit kunnen profileren op cultuureducatie in de klas.” 

Ben jij een kunstvakdocent of basisschoolleerkracht die samen met anderen wil leren, inspiratie wil opdoen en cultuureducatie wil verbeteren in de eigen werkpraktijk? Ga dan naar www.wijzijnclick.nl voor meer informatie over de aanmeldprocedure.

#cultuureducatie #talent