Geld voor cultuuronderwijs!

Ook dit schooljaar is er vanuit de lumpsum financiering van PO scholen een budget beschikbaar voor culturele vorming. Voor dit schooljaar is dat € 4,39 per leerling + € 105,31 per school.

Daarnaast is er vanuit de prestatiebox PO een bedrag per leerling van € 16,37 beschikbaar om de (brede) prestaties van de school te verbeteren. Dit bedrag is inclusief € 3,00 per leerling voor museumbezoek, zodat leerlingen minimaal één keer in hun schooltijd naar een museum kunnen.

In totaal komt het beschikbare bedrag voor cultuur dus op € 20,76 per leerling + € 105,31 per school. Schoolbesturen bepalen zelf waaraan dit geld wordt besteed.

In schooljaar 2021-2022 zal de prestatiebox verdwijnen en zal het bedrag voor cultuureducatie overgeheveld worden naar de Lumpsum.

Het ministerie zal gaan monitoren dat dit geld gebruikt gaat worden voor cultuureducatie.

Zorg dat je als ICC’er een goed cultuur- en activiteitenplan hebt voor de besteding van dit bedrag, zodat je directie dit mee kan nemen in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting.

Het Eindhovens aanbod vind je op deze website www.cultuurstation.nl, maar onze cultuurcoaches komen graag naar je toe om het aanbod toe te lichten en/of om samen je het activiteitenplan op te stellen.