Culturele ladekast

CultuurStation heeft samen met culturele instellingen en het onderwijs een doorlopende leerlijn cultuureducatie ontwikkeld: De Culturele Ladekast. Deze is gebaseerd op vier culturele vermogens die de leerling door cultuuronderwijs ontwikkelt. 

Verankering als doel 
Het doel van de doorlopende leerlijn is de kwaliteit van cultuureducatie op scholen te verankeren door de culturele ontwikkeling van leerlingen zichtbaar te maken. De leerlijn is gericht op het behalen van de kerndoelen vanuit het leergebied kunstzinnige oriĆ«ntatie. Het basismodel van De Culturele Ladekast wordt uitgewerkt tot leerlijnen in de disciplines dans, drama, muziek, beeldende vorming, literatuur, erfgoed, design en beeldcultuur. De leerlijnen hebben als uitgangspunt de ontwikkeling van de culturele vermogens van de leerlingen: receptief, creĆ«rend, reflectief en analyserend. Ze beschrijven per leerjaar wat een leerling moet kennen en kunnen, zodat de culturele ontwikkeling zichtbaar en meetbaar wordt. 

Houvast en aansluiting 
De Culturele Ladekast biedt leerkrachten houvast bij het kiezen van een programma dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de culturele vermogens van hun leerlingen. Cultuuraanbieders hebben met De Culturele Ladekast een instrument voor de ontwikkeling van een cultuureducatief aanbod dat naadloos aansluit op de vraag van scholen. Steeds meer culturele instellingen in Eindhoven laten hun cultuureducatieve aanbod aansluiten bij De Culturele Ladekast. 

Toevoeging leerlijn Kunst&Technologie 
De afgelopen jaren ontstaan er steeds sneller nieuwe kunstvormen met verbindingen met kunst en technologie. Deze hybride kunstrichting had alleen nog geen plek in het onderwijs. Er was behoefte aan leerdoelen en gedragsindicatoren waarmee kunst & technologie een plek kunnen krijgen in het cultuuronderwijs. Daarom is er een leerlijn ontwikkeld. Geen stapeling van activiteiten, maar een taal waarmee school en aanbieder aan de hand van leerlingengedrag kunnen bespreken wat er ontwikkeld moet of kan worden, gelinkt aan de doelen binnen een onderwijssituatie. 

Culturele ladekast

Leerlijn Kunst & Technologie

In 2019 is de culturele ladekast uitgebreid met de leerlijn Kunst en technologie. 
In mei 2020 heeft LKCA een interactieve publicatie uitgebracht over de kansen voor kunst & technologie in het onderwijs. In deze publicatie staan ook interviews met Marlijn Gelsing van Kunstloc en Beppie Remmits, de initiatiefnemers van deze leerlijn kunst & technologie.

Waarom Kunst en Technologie in het onderwijs?
In de afgelopen jaren heeft CultuurStation samen met een aantal aanbieders nagedacht en gesproken over deze vraag in de kennisgroep Kunst & Technologie. De uitkomst hiervan is een artikel geschreven door Shirley Hendrikse (STRP) en Beppie Remmits (CultuurStation). Dit artikel kun je hier teruglezen

Er zijn verschillende Kunst & Technologie activiteiten ontwikkeld die via onze site aan scholen worden aangeboden.
Voor PO vind je via deze link direct passende activiteiten. 
Voor VO vind je via deze link direct passende activiteiten.

Doorlopende leerlijn K&T

Digitale Ladekast

In 2019 is de Culturele Ladekast uitgebreid met de Digitale Ladekast. 

Wil je aan slag met de digitale ladekast dan vind je hier de handleiding en een format voor je lesbrief.

Digitale Ladekast