Inschrijfformulier Schoolvoorstellingen

De leerlingenaantallen die worden opgeven, corresponderen met de verwachte aantallen bij de start van het schooljaar. Voor groepen 1 en 2 houdt u rekening met de instroom. Op basis van deze aantallen wordt een totaalplanning opgesteld, die is afgestemd op de zaalcapaciteit. Latere wijzigingen in leerlingaantallen dienen zo snel mogelijk aan ons te worden doorgegeven, we proberen die nog in te passen. 

Toewijzing vindt plaats op basis van de volgorde van inschrijfdatum. Mocht de keuze niet te honoreren zijn, neemt CultuurStation contact op voor een mogelijk alternatief. 

De inschrijving is bindend en verplicht tot deelname, gezien de contractuele verplichtingen die CultuurStation aangaat met de gezelschappen. 
Vergeet niet de voorwaarden te lezen.

Voor sommige scholen (zoals voor het speciaal onderwijs, IPC–scholen e.a.) is het mogelijk om een voorstelling op maat te kiezen. Geef dit dan aan in het inschrijfformulier en wij zullen contact met je opnemen. 

Vul voor iedere voorstelling in of je wel of niet wil inschrijven.

Zijn er data van een gekozen voorstelling waarop je absoluut niet kan? Mail deze dan even naar anita.tromp@cultuurstation.nl