Voorwaarden schoolvoorstellingen

Inschrijven

 • Inschrijvingen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst.
 • Indien de voorstelling van uw keuze niet meer beschikbaar is, neemt de intermediair van Stichting CultuurStation contact met u op, voor een mogelijk alternatief.
 • U schrijft in voor het aantal leerlingen per 1 oktober. Voor groepen 1 en 2 houdt u rekening met de instroom. Indien het aantal leerlingen wijzigt geeft u dit door aan Stichting CultuurStation i.v.m. het maximaal aantal toegestane leerlingen per voorstelling.
 • Controleer bij inschrijving of de voorstellingsdatum niet samenvalt met eventuele schoolreizen, studie- en verlofdagen van de school. 
 • Alleen bij voldoende aanmeldingen kunnen de voorstellingen doorgaan. 
 • Indien er voor de ingeschreven voorstelling te weinig aanmeldingen zijn, zal Stichting CultuurStation contact opnemen met de cultuurcoördinator van de school voor een mogelijk alternatief.

 

Organisatie

 • Begin oktober ontvangt de cultuurcoördinator van de school een totaaloverzicht van de toegekende voorstellingen.
 • Uiterlijk vier weken voor aanvang van de voorstelling stuurt Stichting CultuurStation de cultuurcoördinator van de school het bijbehorende lesmateriaal toe.
 • Indien de voorstelling niet plaatsvindt op school, zorgt de school zelf voor vervoer.
 • In principe kunnen rijdende ouders de voorstelling niet bijwonen. Indien de zaalcapaciteit dit toelaat, wordt bij aanvang aangegeven dat ouders achter in de zaal kunnen plaatsnemen.
 • De school is aansprakelijk voor eventuele schade die leerlingen/begeleiders veroorzaken in het theater of bij de instelling. 

 

Annulering

 • Controleer bij bevestiging of de voorstellingsdatum, van voorstellingen waarvan de datum niet vermeld stond op de website, niet samenvalt met eventuele schoolreizen, studie- en verlofdagen van de school. Indien dit het geval is, neemt u binnen 8 werkdagen contact op met Stichting CultuurStation.
 • Annuleren van de voorstelling is niet mogelijk, i.v.m. contractuele verplichtingen met het gezelschap.
 • Indien de groep(en) onverhoopt niet of te laat bij de voorstelling verschijnt, is de school toch verplicht om het totaalbedrag voor de ingeschreven groepen te voldoen. 

 

Financiën

 • De tarieven per voorstelling staan op de website van Stichting CultuurStation. Dit geldt voor voorstelling op locatie en voor de voorstellingen op school.
 • Direct na de voorstelling ontvangt de school een factuur. 

Voor de voorstellingen die op school plaatsvinden waarbij het contract en de betaling via het gezelschap loopt, gelden de voorwaarden van het gezelschap.