Kunstkijken

Kunst maakt het verschil, ook voor kinderen en jongeren. Door kunstwerken toegankelijk te beschouwen maak je het kijken ernaar een leeractiviteit vóór allen.

Door mijn achtergrond als artist educator heb ik de nodige expertise in het culturele werkveld ontwikkeld. Hierbij is onderzoek verricht om middels andere methodes naar kunst te kijken met kinderen en jongeren zoals Visible- & Artful Thinking en Art-Based Learning. Kunstkijken gaat over het reflectief beschouwen van kunstwerken middels diverse kijkmethodes, door deze te bekijken, erover na te denken, te praten, te discussiëren, te filosoferen… Een tool dat het kritisch denken stimuleert, een belangrijke vaardigheid voor de 21ste eeuw. Daarnaast bevordert Kunstkijken het samenwerken, communiceren en creatief denken bij kinderen en jongeren.

De activerende didactiek van het ‘kunstkijken’ kan zowel in het museum, op school of bij kunst in de openbare ruimte plaatsvinden. De kunstkijkles wordt ‘op maat’ samengesteld afhankelijk van de wensen en het betreffende onderwijsniveau.

Bij de educatieve activiteit van het ‘kunstkijken’ is het kunstwerk een communicatie-instrument dat prikkelt, verwondert, een esthetische ervaring oproept, ontregelt, dat aversie opwekt… Door te kijken en te praten over kunst wordt er buiten de omlijnde kaders gedacht en vakoverstijgend gewerkt. Kunstkijken gaat niet alleen over kunst maar ook bijvoorbeeld over taal.

Het leuke van Kunstkijken is dat er geen goed of fout is. De fantasie regeert! Door als groep actief en langer naar kunst te kijken, zullen een aantal kunstwerken niet zo snel worden vergeten. Al met al een verrassend en stimulerend kijkproces ván en vóór allen.

Naast deze manier van ‘kunstkijken’ ben ik als artist educator bevoegd docent beeldende kunst en vormgeving kunsthistorisch en kunstbeschouwelijk onderlegd. Daarnaast heb ik een Master Kunsteducatie doorlopen en ben ik in het bezit van een Art-Based Learning certificaat (Cultuur College Oost).

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over Kunstkijken neem dan gerust contact op.

Discipline

Beeldend

Categorie aanbieder

Culturele aanbieder