Categorie van activiteit Leerplein
Soort activiteit Training
Doelgroep Cultuurprofessionals

Handreiking voor de cultuurprofessional

CultuurStation heeft samen met deskundigen een training ontwikkeld voor de cultuurprofessional. Lesgeven aan leerlingen vraagt al veel van een cultuurprofessional, maar de begeleiding van een school om hen te ondersteunen in de inrichting van een creatief proces in de klas, vraagt nog veel meer. Om deze begeleidingsvaardigheden te ontwikkelen bieden wij jullie een gratis training aan die bestaat uit 4 modules (algemene kennis, gesprekstechnieken, procesgerichte didaktiek) waarvoor je apart kan intekenen. 

Binnen de training is het zelfsturend leren het uitgangspunt; de ontwikkeling van elk kind staat centraal. Het gaat om het proces dat een leerling doormaakt, waarin hij experimenteert en onderzoekt. Het draait niet om de leerstof op zich of het eindproduct. Dat betekent voor cultuurprofessionals dat ze de precieze vraag (soms zelfs van een individuele leerkracht) moeten kunnen achterhalen en verbinding moeten kunnen maken met het onderwijsconcept van de school en de gebruikte methodes. Ze moeten in staat zijn een creatief proces (ontdekken – onderzoeken – ontwerpen-presenteren) in te richten en te begeleiden, gekoppeld aan kunst en cultuur.

De modules van deze training ondersteunen het mooie maar soms moeizame werk dat jullie verrichten. Als je belangstelling hebt, graag het inschrijfformulier voor de gewenste modules invullen. Er zijn verschillende modules waarvoor je je kunt intekenen:

 

Module 1 De rol van de cultuurprofessional en de vraag van de scholen geleid door Beppie Remmits (CultuurStation)

Let op: Een groot aantal mensen heeft deze in januari 2020 reeds gevolgd voordat COVID 19 toesloeg. Voor degenen die dat niet hebben gedaan: deze module is verplicht, als je de andere modules wilt volgen.

Datum: een bijeenkomst van 2 uur op: 3 oktober 2022 van 15.30 - 17.30 uur

Inhoud:

 • Rol en competenties Cultuurprofessional
 • Inzicht in de onderwijssituaties en de vraag van scholen 
 • Procesgerichte didaktiek
 •  Culturele ladekast

 

Module 2: Hoe voer je effectieve gesprekken en brainstormen met leerkrachten geleid door Edux (locatie Beemdstraat 1)

Data: Twee bijeenkomsten van 2 uur op:

 1. 7 OF 9 november van 10.00 - 12.00 uur 
 2. 22 OF 23 november van 10.00 - 12.00 uur

Inhoud 

 • Gesprekstechnieken en het oefenen van:
  • een  intake-gesprek  
  • een brainstorm leiden en daarin mensen te verleiden              
 • Hoe krijg je de vraag achter de vraag helder in een open leergesprek.                      
 • De oefeningen zijn gekoppeld aan de praktijk, die iedere deelnemer kan inbrengen

 

Module 3: Inrichten van een creatief proces geleid door Pieter Mols (Contrapunt)

Let op: alleen voor de cultuurprofessionals die de training Cultuur&ik niet hebben gevolgd 

Datum module 3: Een bijeenkomst van 3 uur op: 17 oktober van 10.00 - 13.00 uur 

Inhoud:

 • Wat is creativiteit en hoe kun je dat meten?
 • Theorie over en toepassing van de inrichting van een creatief proces;

Ontdekken – onderzoeken – ontwerpen – presenteren/reflecteren

 

Module 4: Begeleiden van leerkrachten in de inrichting van een creatief proces geleid door Pieter Mols (Contrapunt)

Let op: Om aan deze module deel te nemen, moet module 3 of de training Cultuur&ik gevolgd zijn 

Datum: Een bijeenkomst van 2 uur op: 19 december van 10.00 - 12.00 uur of 15.30 - 17.30 uur

Inhoud

 • Hoe kan ik de leerkrachten begeleiden in de inrichting van een creatief proces dat past bij de richting en ruimte van de school (verdieping en toepassing van procesgerichte didaktiek)

 

Heb je interesse in één of meer van deze modules? Meld je dan aan via het inschrijfformulier.

Aanbieder(s)

CultuurStation

Losse inkoopprijs

gratis voor cultuurprofessionals

Schooljaar

2022-2023, 2021-2022