Aanmelding training Handreiking voor cultuurprofessionals

"Hoe begeleid ik een creatief proces in het onderwijs?" 

In deze training is het zelfsturend leren het uitgangspunt; de ontwikkeling van elk kind staat centraal en niet de leerstof of technieken binnen een kunstvorm. Het draait niet om het eindproduct, het gaat om het proces dat een leerling doormaakt, waarin hij experimenteert en onderzoekt. 
Dit betekent voor cultuurprofessionals dat ze de precieze vraag (soms zelfs van een individuele leerkracht) moeten kunnen achterhalen en verbinding moeten kunnen maken met het onderwijsconcept van de school en de gebruikte lesmethodes. Ze moeten in staat zijn een creatief proces (ontdekken – onderzoeken – ontwerpen-presenteren) in te richten en te begeleiden, gekoppeld aan kunst en cultuur.

Er zijn 4 modules in de training waarvoor je (gratis) kunt intekenen:

Module 1: De rol van de cultuurprofessional en de vraag van de scholen
NB verplicht, als je de andere modules wilt volgen.
Geleid door: Beppie Remmits (CultuurStation)

Module 2, deel 1 en 2: Hoe voer je effectieve gesprekken en brainstormen met leerkrachten?
Geleid door: Mirjam Wolff (Rijkt)

Module 3: Inrichten van een creatief proces
NB Alleen voor de cultuurprofessionals die de training Cultuur&ik niet hebben gevolgd. 
Geleid door: Pieter Mols (Contrapunt)

Module 4: Begeleiden van leerkrachten in de inrichting van een creatief proces 
NB om aan deze module deel te nemen, moet module 3 of de training Cultuur&ik gevolgd zijn.
Geleid door: Pieter Mols (Contrapunt) 

 

We hopen dat we jullie met deze training kunnen ondersteunen in het mooie maar soms ook moeizame werk dat jullie verrichten. Als je belangstelling hebt, vul dan hieronder het inschrijfformulier in.