Voorwaarden deelname Cultuurtraject-op-maat

Algemeen
· De directie geeft ruimte voor culturele instellingen om in overleg met de leerkrachten de activiteiten in de verschillende leerjaren inhoud te geven en uit te voeren.
· De directie ondersteunt, indien van toepassing, de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten door middel van team- of bouwbijeenkomsten en co-teaching.
· De directie gaat akkoord met een personele inzet van 10 uren per leerkracht.

Organisatie en coördinatie
· De school heeft een cultuurcoördinator, die als contactpersoon fungeert voor de culturele instellingen, cultuurprofessionals en intermediair van Stichting CultuurStation.
· De culturele instelling neemt in begin van het schooljaar contact op met de cultuurcoördinator om samen de activiteiten te plannen.
· De cultuurcoördinator informeert de leerkrachten over de activiteiten, data,
bijeenkomsten, etc. 
· De directie en cultuurcoördinator krijgen toegang tot het schoolaccount op de website van stichting CultuurStation, waarop het activiteitenplan (en cultuurplan) van de school te vinden is, alsmede ook de gespreksverslagen met Stichting CultuurStation.
· Indien een activiteit/voorstelling niet plaatsvindt op school, zorgt de school zelf voor vervoer.
· In principe kunnen rijdende ouders een voorstelling niet bijwonen. Indien de zaalcapaciteit het toelaat, wordt bij aanvang aangegeven dat ouders achterin de zaal kunnen plaatsnemen.
· De school is aansprakelijk voor eventuele schade die leerlingen/begeleiders veroorzaken in het theater of bij de instelling.

Annuleren/verplaatsen activiteiten
· De School controleert bij bevestiging of de voorstellingsdatum, van voorstellingen waarvan de datum niet vermeld stond op de website, niet samenvalt met eventuele schoolreizen, studie- en verlofdagen van de school. Indien dit het geval is, neemt de school binnen 8 werkdagen contact op met Stichting CultuurStation.
· Annuleren van de voorstelling is niet mogelijk i.v.m. contractuele verplichten met het gezelschap.
· Indien de school een geplande activiteit wil verplaatsen, neemt de school ruim voor de geplande datum, contact op met de culturele instelling en onderzoeken samen de mogelijkheid voor een andere datum.
· Annuleren van een activiteit geschiedt via de intermediair van Stichting CultuurStation. Restitutie van (een deel van ) de deelnemersbijdrage is niet mogelijk.
· In geval van overmacht bij de school (zoals overlijden in eerstelijnsverband, brand of calamiteiten) rekenen we op de flexibiliteit van de aanbieder voor het verplaatsen van de activiteit. Voor voorstellingen op locatie is dit helaas niet mogelijk.
· In geval van overmacht bij de instelling of cultuurprofessional (zoals overlijden in eerstelijnsverband, brand of calamiteiten) wordt in overleg met de cultuurcoördinator van de school, de instelling of cultuurprofessional en de intermediair van Stichting CultuurStation de activiteit verplaatst of geannuleerd. In geval van annulering wordt de mogelijkheid voor een alternatieve activiteit onderzocht.

Financieel
· Deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit kost €8,50 per leerling per schooljaar.
· In november ontvangt de school een factuur voor deelname.
· Indien de school heeft gekozen voor lessen in de klas door een cultuurprofessional, moet de benodigde inzet van materialen door de school bekostigd worden. De cultuurprofessional neemt hiervoor contact op met de school.

Kwaliteitsbewaking en borging
· Als een cultuurprofessional vanuit een kunstdiscipline lessen verzorgt, die vervolgens gegeven kunnen worden door leerkrachten zelf, zullen deze lessen geplaatst worden in de digitale culturele ladekast, waarvoor de school in inlogcode ontvangt.
· De school levert een bijdrage aan de monitoring en evaluatie op de school. De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt intensief door de Gemeente Eindhoven en het Fonds voor Cultuurparticipatie gevolgd. Zij vragen aan Stichting CultuurStation om het proces en het resultaat van deze regeling zichtbaar en regelmatig te monitoren en evalueren. Het traject voor de scholen bestaat uit 2 onderdelen:
- Medewerking aan de tussenevaluatie en Evi2.0 in januari/februari
- Een eindevaluatie met de directeur en cultuurcoördinator in mei/juni, terugkijkend naar het afgelopen jaar en vooruitkijkend naar het nieuwe schooljaar.

Foto en film
· De school geeft toestemming voor het filmen en fotograferen van de leerlingen, mits er rekening gehouden wordt met individuele leerlingen, die niet willen.