Voor wie

CultuurStation staat voor de onafhankelijke bemiddeling tussen de vraag naar en het aanbod in cultuuronderwijs binnen Eindhoven. CultuurStation adviseert, ondersteunt en stimuleert culturele aanbieders proactief bij het ontwikkelen van kwalitatief goed aanbod dat passend is bij de vraag van de scholen. We zijn de verbindende spil in het netwerk en jagen binnenschoolse activiteiten aan, zoals het Kunstmenu, Cultuureducatie met Kwaliteit, Cultuur&ik en Rondje Cultuur. Ook organiseren we studie- en netwerkbijeenkomsten.

CultuurStation is er dus voor scholen. We helpen hen passende culturele activiteiten te vinden die goed aansluiten bij hun leerlingen. En we vergroten de kennis van leerkrachten en interne cultuur coördinatoren door het organiseren van diverse vormen van deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuureducatie.

Daarnaast zijn we er voor de culturele instellingen in Eindhoven. We helpen hen het aanbod onder de aandacht te brengen van hun doelgroep, de scholen. Zo brengt CultuurStation dus vraag en aanbod samen.

Als culturele zzp-er of instelling kun je aanbieder in ons netwerk worden, onder deze voorwaarden:

  • je bent of jullie organisatie is gevestigd in en werkt vanuit Eindhoven
  • je hebt of jullie hebben activiteiten voor het onderwijs, dus onder schooltijd
  • je plaatst of jullie plaatsen die activiteiten op deze website
  • je of jullie activiteiten vallen binnen de 5 programmalijnen (hieronder)
  • je of jullie activiteiten voor leerlingen zijn er op gericht om hun culturele vermogens mee te ontwikkelen, zoals die voor de kunstvakken staan beschreven in de doorlopende leerlijn De Culturele Ladekast. Per activiteit ligt de nadruk op maximaal 2 competenties.

Alle activiteiten van aanbieders op deze website vallen binnen 5 programmalijnen waarvoor scholen kunnen kiezen, eventueel gecombineerd:

  1. Het Kunstmenu
  2. Beeldend/Design/Multimedia
  3. Muziek/dans/drama
  4. Cultuur&ik
  5. Deskundigheidsbevordering