Kunstmenu

Het Kunstmenu is een totaalprogramma voor alle groepen in het primair onderwijs. De scholen die zich ervoor inschrijven, geven cultuureducatie een plek in hun totale lesprogramma. Door het Kunstmenu op te nemen in het schoolplan, voldoe je als school aan de kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie.

Persoonlijke en sociale ontwikkeling

De activiteiten binnen het Kunstmenu leveren een bijdrage aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen en verhogen cultuurparticipatie. De activiteiten voeren de leerlingen langs concertzalen, theaters en musea en brengen ze in contact met beeldend kunstenaars, dansers, acteurs, fotografen, muzikanten, denkers, makers, amateurs en professionals. De leerling wordt gevraagd om te kijken, te luisteren, zich open te stellen en te beleven. Maar ook om zelf te doen en zo spelenderwijs te ontdekken wat kunst maken is en met zich meebrengt. 

Kenmerken Kunstmenu

 • Er is een globale structuur met de verdeling van de kunstdisciplines over de verschillende leerjaren. De opbouw over de verschillende leerjaren in de loopbaan van een leerling leidt tot een samenhangend leertraject. 
  Groep 1-2 Muziek Dans
  Groep 3-4 Theater Beeldend
  Groep 5-6 Creatief schrijven Cultureel erfgoed
  Groep 7 Design Kunst&technologie
  Groep 8 Podiumkunst  
 • Elk kind heeft na 8 jaar minimaal kennis gemaakt met elk van de volgende disciplines: theater, dans, muziek, beeldend, multimedia en erfgoed.
 • De structuur van het Kunstmenu volgt de opbouw van het basisonderwijs: eenvoudige vormen van kunst in de eerste jaren en meer complexe in de hogere. Daarnaast is er begeleiding bij culturele activiteiten, zoals lesbrieven met voorbereidings- en reflectiemogelijkheden.
 • Activiteiten kunnen een multidisciplinair karakter hebben. Dit houdt in dat bij een dansproject de nadruk ligt op de discipline dans, maar dat elementen en invalshoeken van andere disciplines, bijvoorbeeld theater of nieuwe media, erin verwerkt kunnen zijn.
 • De activiteiten sluiten aan bij de leerdoelen binnen receptief, creërend en reflectief vermogen.
 • De activiteiten voor groep 1-4 vinden plaats op school. Activiteiten voor groep 5-8 kunnen op locatie plaatsvinden.

Opzet Kunstmenu

 • De school schrijft zich in voor minimaal twee schooljaren en neemt het Kunstmenu af voor alle leerlingen.
 • Er is één activiteit per leerjaar. Dit is een kunstconfrontatie waarin het accent ligt op het receptieve of het actieve component.
 • De leerkracht zorgt zelf voor de voorbereiding en reflectie met de klas.
 • De activiteiten worden overzichtelijk aangeboden. CultuurStation beheert de inschrijvingen en verzorgt de facturering.
 • De culturele instelling die voor de activiteit verantwoordelijk is, zorgt voor de planning van de activiteit. CultuurStation communiceert over de afspraken.
 • Bij elke activiteit is een lesbrief ter voorbereiding en/of reflectie beschikbaar via de website van CultuurStation.
 • CultuurStation zorgt voor onderzoek als instrument voor kwaliteitsbewaking.

Uitbreiding met lessen op de school (optioneel)

Het is altijd mogelijk om het Kunstmenu te verdiepen met lessen in een bepaalde kunstdiscipline voor een bepaald leerjaar of bouw. U bepaalt zelf bij welke thema’s binnen de school deze lessen moeten aansluiten en met welke culturele aanbieder u ze invult.