Cultuureducatie met kwaliteit

In 2013 startte CultuurStation als centrale aanvrager in Eindhoven met de uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze regeling wordt gefinancierd door de overheid en de gemeente Eindhoven, met als doelstelling cultuureducatie te borgen en verankeren op de scholen die deelnemen aan de regeling. In het schooljaar 2016-2017 deden 23 scholen mee aan het programma.

Het programma kent 4 doelstellingen:

  1. het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen;
  2. deskundigheidsbevordering van leerkrachten en educatief medewerkers van culturele instellingen;
  3. het ontwikkelen van duurzame samenwerkingen tussen scholen en hun culturele omgeving;
  4. het ontwikkelen van beoordelingsinstrumenten voor cultuureducatie.

 

Toelichting bij doelstelling 1

CultuurStation heeft samen met de bureaus voor cultuuronderwijs in Breda, Den Bosch, Helmond en Tilburg De Culturele Ladekast ontwikkeld: een doorlopende leerlijn cultuureducatie, waaraan leerlijnen voor verschillende kunstdisciplines gekoppeld kunnen worden (dans, drama, muziek, beeldende vorming, literatuur, erfgoed, design en beeldcultuur). Het doel van de doorlopende leerlijn is de kwaliteit van cultuureducatie op de scholen te verankeren, gericht op het behalen van de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie.

De leerlijnen voor de verschillende kunstvakken hebben de ontwikkeling van deze vier culturele vermogens van de leerlingen als doelstelling: receptief, creërend, reflectief en analyserend. Ze beschrijven per leerjaar wat een leerling moet kennen en kunnen, zodat de culturele ontwikkeling inzichtelijk en meetbaar wordt.

 

Toelichting bij doelstelling 2

CultuurStation maakt samen met scholen een plan voor professionalisering van de leerkrachten. Dit houdt in het geven van voorbeeldlessen, het samen lessen ontwikkelen binnen de doorlopende leerlijn de Culturele Ladekast of het begeleiden van de lessen die de leerkracht geeft. Alle lessen worden vastgelegd in een format op het gezamenlijk netwerk van de leerkrachten. Er kunnen ook workshops plaatsvinden om de technische vakvaardigheden van de leerkracht te ontwikkelen.

 

Toelichting bij doelstelling 3

Eindhoven heeft ervoor gekozen om in eerste instantie binnen de Culturele Ladekast, de lades van de leerlijnen muziek en beeldend te vullen voor de vier competenties: receptief, creërend, reflectief en analyserend vermogen. Samen met dertien culturele aanbieders zijn daarbinnen activiteiten ontwikkeld die op de deelnemende scholen in onderlinge afstemming en passend in de cultuurbeleidsplannen zijn geprogrammeerd. Sinds vorig schooljaar staat het de school vrij om zelf het programma in te vullen vanuit het beleidsplan cultuureducatie van de school.

Bekijk hier het overzicht van de activiteiten CmK 2108-2019 in de programmalijn Beeldend/Design/Mediacreativiteit.

Bekijk hier het overzicht van de activiteiten CmK 2018-2019 in de programmalijn Muziek/Dans/Theater.

 

Inzet in Eindhoven

Het accent lag in het eerste jaar van de regeling op de ontwikkeling van de doorlopende leerlijnen en daaruit voortvloeiend op de ontwikkeling van een cultuureducatief aanbod van culturele instellingen dat enerzijds aansloot op de doorlopende leerlijn de Culturele Ladekast en anderzijds op de vraag van ieder van de twaalf deelnemende scholen. Sinds 2015 is het accent verschoven naar de deskundigheidsbevordering van leerkrachten. De scholen zelf formuleerden de wens om de basislessen van hun eigen leerkrachten aan kwaliteit te laten winnen, deze in een leerlijn te zetten en te borgen op hun eigen netwerk.

Daarnaast kiezen de scholen zelf met welke instellingen ze hun doelstellingen het best kunnen behalen en de relatie te verduurzamen. Er nemen in 2016-2017 23 scholen deel.

 

Periode 2017-2020

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt verlengd met nog een periode van vier jaar tot 2020. Dat betekent dat veel nieuwe scholen vanaf 2017 kunnen deelnemen en zo cultuureducatie op hun school kunnen verankeren met deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en met de betrokken instellingen hun relatie kunnen verduurzamen.

 

Informatie & contact

Beppie Remmits

beppie.remmits@cultuurstation.nl