Intervisiebijeenkomsten kunstvakdocenten

All Art Professionals, Cultuurconnectie en LKCA organiseren voor het najaar van 2018 en voorjaar van 2019 twee verschillende series intervisiebijeenkomsten voor buitenschoolse kunstvakdocenten. In serie 1 ligt de nadruk op het bereiken van je doelgroep en serie 2 heeft als titel samenwerken aan kwaliteit van kunsteducatie.

Informatie over data, locaties en tijden is te vinden op de website

Er is ook een flyer over de intervisiebijeenkomsten, die je hier kunt downloaden of bekijken.