MO-DA is geopend!

MO-DA staat voor Museum Of Digital Art en is een lesprogramma dat jongeren vanuit digitale kunst laat denken over de (digitale) wereld om hen heen.

De basis van het lesprogramma is een tentoonstelling voor digitale kunst die binnenschools wordt opgebouwd en tentoongesteld en zo dus ook de toegankelijkheid tot kunst vergroot! Dit kan in de mediatheek of een andere ruimte binnen de school met schermen. 

Als docent heb je de keuze uit twee hoofdtentoonstellingen: (Un)Coded Creativity, over de rol van creativiteit in een slimme, geprogrammeerde wereld & Bubble Gun, over o.a. de filter bubble & fake news. Elk van de kunstwerken uit de collectie reflecteert op haar eigen manier op de rol van technologie in de samenleving. Hiermee bestaat de collectie van MO-DA uit een hoogwaardige verzameling van online net.art, game art, digitale poëzie, animatie en video.

Het begeleidende lespakket heeft als doel om een brug te slaan tussen de digitale kunst, de belevingswereld van kinderen en het thema van de tentoonstelling. Of dit thema nu privacy, natuur, pesten, wiskunst, het lichaam, kunstenaarschap of identiteit is; cyberspace biedt een frisse gepixelde kijk op de ‘echte’ wereld.

Bezoek MO-DA.