Met subsidie naar het museum?!

In het regeerakkoord staat ”Ook maken we het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum bezoeken”. In 2018 is er 2,1 mln. beschikbaar voor het mogelijk maken van een bezoek aan het (rijks)museum. Vanaf 2019 is er structureel 4,9 mln. beschikbaar.

In het regeerakkoord staat ”Ook maken we het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum bezoeken”. In 2018 is er 2,1 mln. beschikbaar voor het mogelijk maken van een bezoek aan het (rijks)museum. Vanaf 2019 is er structureel 4,9 mln. beschikbaar.

De bedragen worden toegevoegd aan de prestatiebox (bijzondere bekostiging) voor het primair onderwijs (bestaand label Cultuureducatie met Kwaliteit). Op dit moment is er in de prestatiebox een bedrag van € 11,87 per leerling. Dit bedrag wordt met ingang van schooljaar 2018-2019 opgehoogd met 3 euro per leerling. Dit om het mogelijk te maken dat iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd (en dus niet elk jaar) naar een museum kan gaan in de eigen regio, of naar het Rijksmuseum.

Basisscholen kunnen met de extra middelen uit de prestatiebox het museumbezoek bekostigen, zowel het vervoer als de rondleiding/educatieve activiteit. Daarmee wordt een (financiële) drempel weggehaald. Ze zijn wel verplicht om in het jaarverslag en in de jaarrekening te vermelden waaraan zij het geld hebben uitgegeven.

Het OCW zal deze financiële impuls voor het museumbezoek in de komende weken met de scholen communiceren.