Goed nieuws voor erfgoed in het basisonderwijs!

Sinds 5 maart is er een nieuwe subsidieregeling voor projecten in het basisonderwijs over mediakunst of erfgoed. Het is een matchingsregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hier liggen wat ons betreft mooie kansen om erfgoed nog beter op de kaart te zetten. De regeling staat los van Cultuureducatie met Kwaliteit en staat dus voor alle instellingen in alle gemeenten open.

Op de website van het Fonds wordt de subsidieregeling helemaal uitgelegd. Lees hier de volledige regeling of bekijk hieronder alvast in het kort de mogelijkheden:

Voor wie?

Het project moet een samenwerking zijn tussen meerdere culturele instellingen en één of meerdere basisscholen. De subsidie wordt aangevraagd door een culturele instelling.

Waarvoor?

Voor een project op het gebied van mediakunst- of erfgoededucatie dat inzet op vernieuwing en verbetering van cultuureducatie.

Wanneer?

Er zijn twee aanvraagrondes. Aanvragen die in deze periode binnenkomen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

2018: 5 maart t/m 7 september 2019: 14 januari t/m 6 september

Hoeveel?

Het is een 50/50 matchingsregeling.

Van het FCP kun je tussen de € 26.000 tot € 80.000 euro per project krijgen als je minimaal hetzelfde bedrag inlegt. De eigen bijdrage mag bestaan uit (een combinatie van) geld en uren. In het geval van uren gaat het om betaalde uren en niet om vrijwilligersuren. Hiervoor mag geen ander subsidiegeld van het FCP gebruikt worden, dus bijvoorbeeld geen uren of gelden die al voor Meer muziek in de klas of Cultuureducatie met Kwaliteit gelabeld zijn.

Hoe kan ik beginnen?

Omdat het gaat om een flink bedrag (minimaal €26.000,-) eigen bijdrage kunnen we ons voorstellen dat niet alle erfgoedinstellingen en scholen zomaar in staat zijn dat bij elkaar te krijgen. Het FCP wil dat een culturele instelling aanvraagt, maar wij weten dat de intermediairs een onmisbare rol hebben in het samenbrengen van scholen en instellingen, en dat zal voor deze regeling niet anders zijn.

Dus heb je zelf een idee of een vraag vanuit een school of een instelling, neem dan contact met ons op. Wij kijken dan of we ideeën die misschien op meerdere plaatsen leven kunnen combineren tot een sterke aanvraag die aan alle -ook de financiële- voorwaarden voldoet.